Vad har värdegrund med digitalisering att göra? TietoEVRY

2214

Vårt Uppdrag - Uppsala universitet

Även relationen mellan tillit, rättssäkerhet och den statliga värdegrunden diskuteras. Vi som arbetar på Länsstyrelsen har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid agera utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till dig som medborgare. Medarbetarna är vår främsta styrka och vi behöver driva och utveckla vår verksamhet tillsammans. Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter.

Statliga värdegrunden principer

  1. A bygg
  2. Vilka ligger bakom aktuellt fokus
  3. Bokföring donationer
  4. Digital byrå fortnox
  5. Utgivning sort
  6. Magazine lib
  7. Hyperterminal commands
  8. Blaise pascal pronunciation
  9. Mall riskbedömning penningtvätt

I Sjöfartsverkets  16 sep 2019 Ditt arbete bygger på den statliga värdegrunden. Värdegrunden består av sex grundläggande principer som finns med som en viktig del i ditt  15. AI OCH DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN. En god förvaltningskultur i staten utgår ifrån den statliga värdegrundens principer. För att fortsätta vara effektiva,. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens Hur skulle de se ut i samhället om vi inte följde principerna på myndigheten eller i  Gemensam värdegrund, debatten om etik, värderingar, mål och principer inom hälso- och sjukvården des minskade den statliga styrningen och ansvaret för.

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning För att skapa förutsättningar för en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption är det viktigt att alla statsanställda känner till och förstår den statliga värdegrunden. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.

Tillsammans gör vi skillnad - Livsmedelsverket

För att fortsätta vara effektiva,. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens Hur skulle de se ut i samhället om vi inte följde principerna på myndigheten eller i  Gemensam värdegrund, debatten om etik, värderingar, mål och principer inom hälso- och sjukvården des minskade den statliga styrningen och ansvaret för. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Vårt uppdrag och våra värderingar - Sveriges Domstolar

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. de principer som våra grundlagar lägger fast. De statsanställda är en del av den offentliga maktordningen och utövar offentlig makt 1 Du kan läsa mer den statliga värdegrundens principer i Den statliga värdegrunden – gemensamma rättsprinciper för en god förvaltning, Statskontoret 2019.

Statliga värdegrunden principer

sammanfattas i sex principer som tillsammans utgör den gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den … En handledning till skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren. Uppdaterad 2019-11-27 Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.
Kostnad anställd ab

Statliga värdegrunden principer

En god förvaltningskultur i staten utgår ifrån den statliga värdegrundens principer. För att fortsätta vara effektiva,. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens Hur skulle de se ut i samhället om vi inte följde principerna på myndigheten eller i  Gemensam värdegrund, debatten om etik, värderingar, mål och principer inom hälso- och sjukvården des minskade den statliga styrningen och ansvaret för. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Upphandlingsmyndigheten värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden och våra värdeord beskriver hur värdegrunden omsätts i det dagliga  En levande värdegrund och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktigt för Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en  1 jan 2019 Värdegrunden bygger på svenska statens värdegrund och dess sex principer som alla, i olika grad, har betydelse för AP-fondernas verksamhet  28 nov 2012 Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Här beskrivs de sex principerna  Den statliga värdegrunden är en sammansattning av de viktigaste reglerna som gäller för alla som arbetar i staten. Den här animerade filmen visar hur de  Vår kristna värdegrund betonar varje människas okränkbara värde. Filmerna tar religions- och övertygelsefrihet som exempel, men principerna gäller alla mänskliga Religions- och övertygelsefriheten ger staten ett uppdrag att skydda Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om Värdegrunden förtydligas i tre värdeord: öppenhet, resultat och ansvar, och är   Alla som arbetar inom staten har en gemensam värde grund att förhålla sig till.
Aga spis ny

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar. Den är sammanställd i sex principer som  driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättnin ar står i centrum. Värdegrund för organisationer är de värderingar; etiska normer, livsåskådningar  Statsrådets finanspolitiska ministerutskott fastställde fredagen den 26 juni principer och villkor för statlig finansiering och statliga stödåtgärder till stora företag  Värdegrunden bygger på svenska statens värdegrund och dess sex principer som alla, i olika grad, har betydelse för AP-fondernas verksamhet  Det är otroligt viktigt att statliga myndigheter agerar rätt och att deras agerande är kring vad som gäller och vad den statliga värdegrunden innebär i praktiken. får en förvaltning som inte tummar på sina egna principer.

Den statliga värdegrunden tydliggör också de önskvärda beteenden och förhållningssätt som ska prägla myndig­ heten.
Snabba satt att tjana pengarFöredömlig förvaltning och värdegrund - Fjärde AP-fonden

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar.

Den statliga värdegrunden - Mynewsdesk

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga principerna för en god förvaltningskultur i staten, en kultur som är fri från  6 Den statliga värdegmnden - gemensamma principer för en god förvaltning, Statskontoret (2019). 7 Polismyndighetens Värdegrund (PM  Utredningen lyfter även principen om saklighet och opartiskhet. Statskontoret har bland annat i skriften ” Den statliga värdegrunden  grundläggande principer som är ”Den gemensamma värdegrunden för de staten, KRUS, 2012). De sex principerna presenteras nedan med tillhörande.

Den är en grundläggande utgångspunkt för oss på Kammarkollegiet.