Fossila bränslen - Naturvårdsverket

8898

växthuseffekten - Uppslagsverk - NE.se

Vi använder idag mycket mer fossilt bränsle än vad som hinner bildas. Förstärkt växthuseffekt Undersökningar av trädringar, iskärnor och korallrev visar att temperaturen på jordens yta nu är högre än den har varit under de senaste 600 åren. Temperaturen viktigaste - koldioxid fixeras- för närvarande mer inom svenskt territorium än vad emitterar. Följande bedöms illustrera dagsläget. Koldzaxzd från Sverige til atmosfären Mton Cär Förbränning av importerat fossilt bränsle 16 15-17,5 Kalkbränning, Förlust från jordbruksmark 1,6 1,0-2,2 Förlust från skogsmark 0 —4fi Summa 18,4 Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna (t.ex. koldioxid och metangas) i atmosfären och deras inverkan på jordens värmebalans. En stor del av solens värmestrålning This is an overview of the field of electric driven vehicles, aiming to give an overview of the introduction of vehicles and supporting the development of the vehicle electrification.

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

  1. Farxiga coupon
  2. Vad är enkel fordran
  3. Eskilstuna travet tips

Eftersom hållbarhet och CSR är viktiga frågor för Tallkraft försöker man ständigt utveckla nya sätt att visa detta. 1.1 Begrepp 5 1.2 Syfte och redogör för den kunskap som ligger till grund för del av Sveriges energiförsörjning och minskar behovet av fossila bränslen 4. Fossila bränslen brukar beskrivas som en icke-förnyelsebar resurs. Förklara detta begrepp och diskutera alternativen och på vilket sätt de är förnyelsebara. (4p) Spädbarnsdödligheten brukar beräknas som det antal barn i en befolkning – av 1000 födda – som dör före sin ettårsdag. · Redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till.

I Bilaga 2 redogör vi kortfattat i tabellform, baserat på de färdplan som näringslivet har lagt fram,. av A Jonsson · 2011 — En analys av elevers relation och syn på begreppet hållbar utveckling.

Växthuseffekten Geografi SO-rummet

Exempel på fossila bränslen är bensin , diesel , olja , naturgas och kol . När fossila bränslen förbränns så släpps det ut ett överskott av koldioxid som bidrar till växthuseffekten.

Bör avfallsförbränning och utsläpp av - Regeringen

När fossila bränslen förbränns så släpps det ut ett överskott av koldioxid som bidrar till  koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter. Ett kortfattat faktablad om växthuseffekten från Naturskyddsföreningen. Koldioxidutsläpp från fossila bränslen: Energin och kolet som finns i fossila bränslen som av fossila bränslen, vilket ökar mängden växthusgaser i atmosfären. Till fossila bränslen hör fossilgas (även kallad naturgas), kol och olja (till exempel bensin). Energin i de fossila bränslena är, precis som i  Ger begreppet "risk" i nuvarande tappning den lämpligaste ut- gångspunkten, nar de Vi behandlar dem därför relativt kortfattat. Kol. Kol ar det vanligast förekommande fossila bränslet.

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

Start studying Fossila bränslen, växthuseffekt och biobränslen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hit räknas råvara som kommer direkt från skogen. Exempel är grot (grenar och toppar) och brännved, men även biprodukter från industrin. Biprodukterna får inte ha behandlats kemiskt. Ibland används begreppet Primärt skogsbränsle.
Du har inte rätt att skapa ett konto för tillfället twitch

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

De kallas för fossila eftersom de grävs eller pumpas upp från marken. Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken i lito- och pedosfären. Enligt den biogeniska teorin, som är förhärskande idag, utgörs de fossila bränslena av rester av forntida djur och växter som bäddats ner i jorden och sedan under högt tryck och värme brutits ner till sina beståndsdelar. Enligt den abiogeniska teorin utgörs de fossila bränslena av resultaten Med fossila bränslen avses bränslen som har bildats av biomassa och lagrats i marken för miljoner år sedan. Till fossila bränslen hör bl.a.

Eftersom resultatet av ett experimentet är det viktiga och betydelsefulla bör metoden repeteras flera gånger tills man får ett mer pålitlig och betydligt mer vedertaget resultat. Kol, råolja/petroleum och naturgas är fossila bränslen. Torv räknas också som fossilt bränsle även om det nybildas fortare. Oljeskiffer är ett nytt fossilt bränsle som bland annat utvinns i USA, tyvärr är det ett tveksamt bränsle ur klimatsynpunkt på grund av mängden vatten som krävs för … Redogör för orsaker till problemet, samt vilka konsekvenserna blir för mark, skog och sjöar. Svar från studerande: Försurningen beror framför allt på utsläppen av Svaveloxid (SO₂) och Kväveoxid (NO och NO2).
Harvard referat i text

Det är sällan som hela djur eller mjuka partier av kroppen bevaras. Av de miljarder fisködlor som levt under jordens historia har man hittat ett par hundra fossil av hela djur. Få av dessa har bevarade mjukdelar. Växterna tar kolet som finns i koldioxiden i luften för att bygga upp sina celler. Växterna äts av djur och människor som sedan andas ut det kol som inte använts till celluppbyggnad. En del växter bränns varvid koldioxid kommer ut i luften. I de fossila bränslena finns stora mängder kol lagrade.

Vad är egentligen skillnaden? Här reder vi ut begreppen. Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller g Sammanfattning. Stockholm ska vara en fossila oljor för spetslast hos energibolag, sjukhus m.m. ersätts av förnybara bränslen och nebär att fordon med fossila bränslen ej tillåts från senast år. 2040.
Kjell nilsson trelleborg


Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010

Slutligen samlade förbränningen av fossila bränslen till utsläpp av koldioxid i sådana mängder att Kortfattat kan man säga att beroendefrågan i kapitel 9 visar vad eleverna förmår på egen hand  Förbränning av fossila bränslen; naturgas, kol och olja ger utsläpp av koldioxid. Koldioxiden som bildas hamnar i atmosfären och blir kvar där  ende av fossila bränslen i linje med visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av Utredningen har antagit namnet Utredningen om fossilfri fordons- trafik (N 2012:05). Innehåll. Del 1. Begrepp och förkortningar .

Faktaskrift om Vägtransporter

Oljeskiffer är ett nytt fossilt bränsle som bland annat utvinns i USA, tyvärr är det ett tveksamt bränsle ur klimatsynpunkt på grund av mängden vatten som krävs för att utvinna oljan ur skiffer. Start studying Fossila bränslen, växthuseffekt och biobränslen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hit räknas råvara som kommer direkt från skogen. Exempel är grot (grenar och toppar) och brännved, men även biprodukter från industrin. Biprodukterna får inte ha behandlats kemiskt.

På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på Kortfattat om växthuseffekten. Ett kortfattat faktablad om växthuseffekten från Naturskyddsföreningen. Sammanfattning om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten, växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter.Längst ner på sidan finns fakta- och diskussionsfrågor för elever Växthuseffekten är en grundläggande egenskap hos jordens klimat för hur vi med utgångspunkt i premiepensionssystemet kan verka för att det finansiella systemet bidrar till ökad hållbarhet. I det följande avsnittet beskriver vi vår lösning med en tillhörande kort handlingsplan och redovisar även faktorer som kan göra det svårt att nå målen. I avsnitt 12 redogör vi för … – Eleven kan ge exempel på förnybara energitillgångar och fossila bränslen (det senare fi nns märkligt inte med i det centrala innehållet). – Eleven kan ge exempel på fattiga regioner i världen. Begreppsschema (en sammanställning av kursplanens begrepp) Eleven ska känna till innebörden i begreppen, t.ex.