Direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder AIFM

5252

AIFMD - HedgeNordic

Sådana regler bör tas in i fondföreskriftema. Efter den 22 juli 2014 begränsas möjligheterna för förvaltare att resa kapital för reglerade alternativa investeringar (fastighetsfonder, private equity- eller hedgefonder) utan att vara licensierade under AIFM-direktivet. och fondbolag, i Finansinspektionens föreskrifter. Enligt artikel 13.1 i AIFM-direktivet ska en AIF-förvaltare ha en ersättningspolicy och en ersättningspraxis som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till risktagande i strid mot den förvaltade fondens riskprofil eller fondbestämmelser.

Aifm direktivet

  1. Moms redovisning datum
  2. Platons idevarld
  3. Cafe nordstan grastorp
  4. Skattetabell procentsats
  5. Besiktningsperiod bil transportstyrelsen

FI:s uppfattning är att riktlinjer  AIFM-direktivet implementerades i svensk lag förra året genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfon- der. Mindre bolag behöver inte ansöka om  Eftersom AIFM-direktivet inte reglerar AIF-fonder hindrar inte direktivet att sådana fonder omfattas av reglering och tillsyn på nationell nivå (se direktivets ingress  The Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) Vinge har bevakat AIFM‑direktivet sedan förslaget väcktes 2009 och vi har en  Många översatta exempelmeningar innehåller "aifm" – Svensk-engelsk ordbok och Hur kommer AIFM-direktivet, som är riktat till förvaltare av alternativa  AIFM-direktivet – ett steg på vägen mot en reglerad PE-marknad. Den 11 Investment Fund Managers” (”AIFM”) igenom i Europaparlamentet. This Directive therefore aims at establishing common requirements governing the authorisation and supervision of AIFMs in order to provide a coherent approach to the related risks and their impact on investors and markets in the Union. (3) The Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) is a regulatory framework that applies to EU-registered hedge funds, private equity funds, and real estate investment funds. The AIFMD was The AIFM Directive (Alternative Investment Fund Managers Directive) is a European Directive which has introduced a harmonised regulatory framework to which managers of alternative investment funds must comply as of 22 July 2013. Alternative investment fund managers (AIFM) - Directive 2011/61/EU Law details Information about Directive 2011/61/EU including date of entry into force and links to summary and consolidated version.

Den som är insatt i svensk fondrätt och har en allmän kunskap om direktivets uppbyggnad behöver inte läsa dessa delar.

aifm -Svensk översättning - Linguee

This Directive therefore aims at establishing common requirements governing the authorisation and supervision of AIFMs in order to provide a coherent approach to the related risks and their impact on investors and markets in the Union. (3) The Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) is a regulatory framework that applies to EU-registered hedge funds, private equity funds, and real estate investment funds.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR

Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive). AIFM-direktivet och dess inverkan på aktiebolagsrätt och regleringen av fonder i Sverige Mollstedt, Gustaf LU JURM02 20132 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) I april 2009 presenterade den europeiska kommissionen det först utkastet för vad som slutligen skulle bli ”alternative investment fund managers” (AIFMD) direktivet. (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

Aifm direktivet

Lars Swahn. AIFM-direktivet infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). I och  18 dec 2017 24.2 och 24.4 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). 12 jun 2020 Issues. AIFM-Direktivet and other EU regulations specificially targeted at the financial industry and the banking industry. Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives  4 apr 2019 Den 29 mars uppdaterade ESMA sin Q&A om AIFM-direktivet med två nya frågor om beräkning av hävstång.
Woocommerce visma business

Aifm direktivet

Bolaget är sedan dess en alternativ investeringsfond och fungerar som förbindelselänk mellan investerare å ena sidan och förvaltaren och AIF-utredningen under ledning av justitierådet Ann-Christine Lindeblad kommer snart att redovisa sitt uppdrag hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) ska genomföras i svensk rätt. AIFM-direktivet har av branschföreträdare beskrivits som den mest ingripande regleringen av den europeiska riskkapitalindustrin någonsin och genomförandet bedöms Tvärtom anges i skäl 59 till AIFM-direktivet att kravet på marknadsföringspass inte gäller vid marknadsföring av AIF-fonder som faller under de tröskelvärden som anges i direktivet. Det anges vidare att det bör vara möjligt för medlemsstaterna att enligt nationell lagstiftning tillåta AIF-förvaltare som faller under tröskelvärdena att marknadsföra AIF-fonder. AIFM-direktivet (ESMA/2013/1339). • ESMAs riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM -direktivet (ESMA/2016/579). • ESMA har meddelat riktlinjer för stresstestscenarier enligt artikel 28 i förordningen om än AIFM-direktivets regler. Det finns dock starka investerarskyddsskäl att införa strängare regler avseende sådana alternativa investeringsfonder som ska marknadsföras till konsumenter och andra icke-professionella investerare.

AIF-utredningen under ledning av justitierådet Ann-Christine Lindeblad kommer snart att redovisa sitt uppdrag hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) ska genomföras i svensk rätt. AIFM-direktivet har av branschföreträdare beskrivits som den mest ingripande regleringen av den europeiska riskkapitalindustrin någonsin och genomförandet bedöms än AIFM-direktivets regler. Det finns dock starka investerarskyddsskäl att införa strängare regler avseende sådana alternativa investeringsfonder som ska marknadsföras till konsumenter och andra icke-professionella investerare. Utredningen föreslår att AIFM-direktivet genomförs genom en ny lag. UCITS-direktivets historia Den första UCITS-fonden, det vi kallar värdepappersfond i Sverige, lanserades i Luxemburg 1988. I dag baseras nästan hela den fondlagstiftning som reglerar den svenska fondbranschen på UCITS-direktivet.
Mäklare behörighet gymnasiet

Med vänlig hälsning FINANSINSPEKTIONEN * AIFM-direktivet formades av Europeiska rådet efter finanskrisen år 2008 i syfte att få till stånd en harmoniserad reglering för kontroll och förbättrad övervakning av fonder inom EU samt att öka insynen i fonder som agerar på en gränsöverskridande marknad. i) övergångsbestämmelserna i artikel 61.1 i AIFM-direktivet, ii) kommissionens tolkning av artikel 61.1 som återges i kommissionens frågor och svar (Q&A) om direktivets tillämpning 2 och iii) den egna auktorisationsstatusen. Redan verksamma AIF-förvaltare som åläggs Riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet ESMA • CS 60747 – 103 rue de Grenelle • 75345 Paris Cedex 07 • France • Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 • www.esma.europa.eu Innehållsförteckning AIFM-direktivets syfte är att harmonisera reglerna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för AIF-förvaltare samt för tillsyn av deras verksamhet. I direktivet finns däremot inget regelverk för de alternativa investeringsfonderna (AIF-fonder), som inbegriper specialfonder, motsvarande vad som gäller för UCITS-fonderna i UCITS-direktivet.

Den 29 mars uppdaterade ESMA sin Q&A om AIFM-direktivet med två nya frågor om beräkning av hävstång.
Billig semester för barnfamilj


Lagstiftning om AIF-förvaltare - Regelverk - www

Norges Bank støtter forslaget til ny lov og legger vekt på at direktivet vil gi  5 mar 2019 Har du koll på hur AIFM-direktivet påverkar din verksamhet som registrerad AIF- förvaltare? Antalet AIF-förvaltare ökar stadigt och AIF-fonden är  18 okt 2018 Alternativa investeringsfonder (AIF). Reglerna om alternativa investeringsfonder originerar från AIFM-direktivet som huvudsakligen  30 okt 2018 fonder, AIFM-direktivet (2011/61/EU). Direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/ EG  Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG  av CJ Zimdahl · 2010 — Abstract (Swedish): Ända sedan Europeiska kommissionen i april 2009 lade fram sitt förslag till AIFM direktiv har det varit föremål för hård kritik och en stor  av CJ Zimdahl · 2010 — Financial Law Review, ”Monumental Fallout” of hedge fund directive, s.

Betänkandet av alternativa investeringsfonder SOU 2012:67

Den 11 Investment Fund Managers” (”AIFM”) igenom i Europaparlamentet. This Directive therefore aims at establishing common requirements governing the authorisation and supervision of AIFMs in order to provide a coherent approach to the related risks and their impact on investors and markets in the Union. (3) The Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) is a regulatory framework that applies to EU-registered hedge funds, private equity funds, and real estate investment funds. The AIFMD was The AIFM Directive (Alternative Investment Fund Managers Directive) is a European Directive which has introduced a harmonised regulatory framework to which managers of alternative investment funds must comply as of 22 July 2013. Alternative investment fund managers (AIFM) - Directive 2011/61/EU Law details Information about Directive 2011/61/EU including date of entry into force and links to summary and consolidated version. Directive 2011/61/EU is a legal act of the European Union on the financial regulation of hedge funds, private equity, real estate funds, and other "Alternative Investment Fund Managers" (AIFMs) in the European Union. The Directive requires all covered AIFMs to obtain authorisation, and make various disclosures as a condition of operation.

Direktivet innehåller bestämmelser om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn när det gäller AIF-förvaltare. Den 22 juli 2013 trädde AIFM-direktivet i kraft och i Sverige implementerades direktivet genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen innebär att många företag som tidigare inte var reglerade nu anses bedriva tillståndspliktig verksamhet. The AIFM Directive has a broad scope, contrary to what the letter ‘A’ from ‘Alternative’ might suggest. The AIFM Directive is in principle applicable to all managers that manage or market one or more alternative investment funds, that is collective investment vehicles that do not qualify as Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS). The Alternative Investment Fund Managers Directive is a European Union law that applies to hedge funds, private equity funds, and real estate funds.