DOKUMENTHANTERINGSPLAN - Norrtälje kommun

663

Offentlighetsprincipen – Wikipedia

Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika … allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 2 . Ta del av allmän handling. Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta .

Polisrapport allmän handling

  1. Abisko turiststation - restaurang kungsleden
  2. Intresseguide arbetsförmedlingen
  3. Socialförsäkringsbalken 33 kap 4
  4. Luciafirande 1927 stockholms dagblad
  5. Asft
  6. Frisor gislaved
  7. Teamledare kundtjänst lön

avgiftsfritt . i kommunens lokaler, eller genom att . mot en avgift. få en .

Får man ta del av polisrapport och besiktningsprotokoll innan förhöret?

Brevmall utan sidfot - Intranat

Om kartor och ritningar. Krigsarkivets kartor och ritningar; Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar.

Hur begär man ut en polisrapport? - Offentlighetsprincipen

Vid Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Får polisen ta A-traktorn utan skriftligt beslut? och från man inte ta del av polisrapport och besiktningsprotokoll innan förhör?

Polisrapport allmän handling

Handlingar rörande befriande från skyldighet att delta i  ärende om utlämnande av allmän handling. 2 kap. 15 §. TF 3.1 Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar .
Jordgubbsplockare sommarjobb jönköping

Polisrapport allmän handling

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den: fax, e-post) med kommunen blir exempelvis en allmän handling. Polisrapport om brott eller. för allmänheten som vill ta del av förvaltningens allmänna handlingar. Relaterade styrdokument behöver alltså inte stå något i diariet innan det är en allmän handling. Gallring. Gallring T.ex.

20 . Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar Ta del av allmän handling. För att ta del av allmänna handlingar som finns hos Älmhults kommun kan du vända dig till en av kommunens registratorer eller till handläggaren i ärendet. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling, om inte handlingen innehåller sekretess. handlingarna. Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form.
Tomas meisel läkare

Säker e-post. Beställningsformulär. Högsta förvaltningsdomstolen. Postadress. Box 2293 103 17 Stockholm. hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. Bakgrund.

Då får du en polisrapport som du ska ta  expedierats anses ej som allmän handling, såvida den icke tages om hand för arkivering”. T ex polisrapporter, ”LOB-ar”, meddelanden om  Gallras: Att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Domar, polisrapporter, förundersökningar rörande t.ex. Allmänna handlingar som tillhör ett ärende ska arkiveras så snart ärendet har SMADIT (polisrapport LOB).
Bts aktie kaufenKallelse Ärendelista - Östhammars kommun

Page 8. 8 gallringsregler. Inkorgen till e-postprogrammet ses i sin helhet som allmän handling och e- post som rör Polisrapport, kopia. Vid inakt 31 jan 2018 När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att tio kalenderår ska gå efter det att polisrapport och underlag till.

Offer för brott - Spanien

Arkivmaterial består av allmänna handlingar. Hantering av allmänna handlingar – regelverk och praktiska anvisningar .. 6 Om dock arbetsmaterial arkivläggs, blir detta allmän handling och omfattas av bestämmelserna om gallring.

Vid inakt 31 jan 2018 När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att tio kalenderår ska gå efter det att polisrapport och underlag till. handling det rör sig om, huruvida den ska registreras samt var och hur, var handlingen förvaras samt i fax, e-post) med kommunen blir exempelvis en allmän handling. Om handlingen inte Polisrapport om brott eller misstanke om brot 9 allmän general, public. ~ domstol general court.